SANKSİYA TƏTBİQ EDİLMƏLİ ŞƏXSLƏRİN SİYAHISI

Ökədaxili siyahı

PDF XML HTML

Beynəlxalq siyahı

1. Terrorçuluq və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə ilə bağlı qətnamələr

1.1. İşid, Əl-qaidə sanksiyalarının siyahısı

PDF XML HTML

1.2. 1988 sanksiya siyahısı

PDF XML HTML

2. Kütləvi qırğın silahlarının yayılması və yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə ilə bağlı qətnamələr

2.1. 1718 sanksiya siyahısı

PDF XML HTML

2.2. 2231 siyahısı

PDF XML HTML